1

 

  «« strona główna galopuje.pl

Regulamin stajni

REGULAMIN STAJNI HUCUŁY NAD TAJTAMIWszystkie osoby przebywające na terenie stajni, a także na terenie przyległym zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu, zasad BHP i ppoż. oraz do stosowania się do uwag właścicieli oraz pracowników stajni.

1. Surowo zabrania się  wchodzenia do stajni z otwartym ogniem oraz palenia go na terenie całego obiektu. Palenie ognia lub tytoniu w jakiejkolwiek postaci dozwolone jest jedynie w miejscach do tego wyznaczonych.

2. Prosimy o posłuszeństwo wobec zaleceń właścicieli stajni oraz pracowników.

3. Wymagane jest spokojne zachowanie (zakaz gwałtownego i agresywnego zachowania, biegania i krzyczenia).

4. Starannie i dokładnie wykonuj przydzielone zadania.

5. Zakaz wyprowadzania koni z boksów czy wybiegów bez zgody właściciela lub pracownika stajni.

6. Zachowaj szczególną ostrożność w porze karmienia zwierząt przebywając w pomieszczeniach gospodarstwa, na wybiegu i ujeżdżalni.

7. Przestrzegaj porządku i zachowuj czystość.

8. Bezwzględnie pamiętaj o zamykaniu boksów i bram przy pracy z końmi.

9. Pamiętaj - konie nie lubią obojętności, rutyny, niedbalstwa, nienaturalnego zachowania, szybkich i gwałtownych ruchów.

10. Nie podchodź do konia bez uprzedzenia go głosem.

11. Wypadki, urazy zarówno osób jak i koni oraz wszelkie uwagi niezwłocznie zgłoś do instruktora.

12. Nie pozostawiaj osiodłanego konia bez opieki.

13. Po wykonaniu zabiegów pielęgnacyjnych i rozsiodłaniu konia wszelkie akcesoria do pielęgnacji oraz sprzęt odłóż na miejsce.

14. Wejście na teren z własnym zwierzęciem dozwolone jest tylko za zgodą właścicieli stajni.

15. Psy na terenie stajni należy prowadzać na smyczy, a niebezpieczne koniecznie także w kagańcu.